CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
0211 3 873 910
contact@coit.edu.vn
Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với xu hướng phát triển dựa trên hệ thống kết nối số hóa đã làm thay đổi cách thức hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Và sẽ không là ngoại lệ khi các phần mềm ứng dụng được ra đời để phục vụ cho thư viện số trong tương lai, thế chỗ cho thư viện truyền thống.

XEM THÊM

THÔNG TIN THƯ VIỆNXEM THÊM
Cậu bé 12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn nhà bác học Einstein

Cậu bé 12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn nhà bác học Einstein

14/01/2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

14/01/2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

14/01/2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

14/01/2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,...

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

14/01/2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,...

Tài liệu mới

Tài liệu nổi bật