CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI
0211 3 873 910
contact@coit.edu.vn

Giới thiệu

Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Thư viện số – xu hướng phát triển tất yếu

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với xu hướng phát triển dựa trên hệ thống kết nối số hóa đã làm thay đổi

16/03/2021